Για πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση του γηπέδου τένις παρακαλούμε απευθύνθητε στον Δήμο Παξών στο τηλέφωνο 2662032100.

For information about the management of the tennis court, please contact the Municipality of Paxos at 2662032100.